Heidi Trautmann

Dec 15 - Meet the Author HEIDI TRAUTMANN at Best Seller Bookstore Kyrenia
11/25/2012

Meet the Author and Artist

HEIDI TRAUTMANN

 

And have your book signed

Art and Creativity in North Cyprus

On Saturday, December 15, 2012

13:00 – 16:00 hrs

 

At Best Seller Bookstore Kyrenia

Next to Lemar Karakum

For your information I attach here the press release (in English and Turkish) when the book was launched in 2010:

 

Press Release

 The new book “Art and Creativity in North Cyprus” by Heidi Trautmann

 Heidi Trautmann’s new bi-lingual book “Art and Creativity in North Cyprus, the first volume, will be launched by EMAA (the European Mediterranean Art Association) on January 15, 2010.  In cooperation with the author, EMAA will also open the accompanying exhibition of work by forty-seven of the artists whose interviews feature in this volume. The art event will be opened by President Mehmet Ali Talat at 19:00 at the Atatürk Congress Centre at the Near East University.

 

Zehra Şonya, member of the EMAA Board of Executives, speaking for EMAA in the foreword of the book, says:

“Heidi Trautmann’s work takes the reader directly into the world of the artist and creative individual and therefore makes it possible to discover and comprehend this world. In doing this she presents us with an overview of those individuals living and creating in northern Cyprus, with romantic eloquence. When we consider the paucity of written and visual works in the field of plastic arts, the colourful scope and the diversity that this overview encompasses is astonishing. Another dimension is added to the book, one of richness and reality presented by creative individuals from different ethnic backgrounds and cultures who have chosen to live in northern Cyprus. It is our dearest wish that this multicoloured and multicultural nature of the island should promise hope that Cyprus will be recorded in the pages of history as “the island of peace”.

 

Heidi Trautmann, painter and writer, a traveller as she calls herself, a traveller in the world of the arts, first became acquainted with representatives from the Cypriot Turkish art scene in 2005. When she and her husband first came here in 1999, she was astonished to find hardly any interaction between the art scenes of national and foreign artists; neither had any knowledge of the other, there were no archives of any sort available to the art lover, no professional art galleries or art museums. Having lived on a sailing boat for six years and having travelled the Mediterranean and its countries, she was most curious to unravel the art scene in the alleys and back alleys of the country to discover the core of life which for her is art and creativity. She found it and since then she has talked her way through to a great percentage of the important artists.

 

This book is a reflection of a people, of a community of artists, randomly chosen for interviews by Heidi Trautmann over a stretch of four years. These four years fell during a period of great impact, hopes and disillusionment. The impact is imprinted in the art work of these artists; but there is also the impact of the past, the fear of the future, the questions that people live with, especially the question of identity. There is not much joy to be found in their art works but there is never mere despair; perhaps there is resignation, but there are also desperate onslaughts against destiny. Thus an important part of the book must be seen in terms of the collaboration between the artists and between the art associations across the divide, a collaboration that has been active for many years. Friendships have blossomed as we all feel that art knows no borders.

 

The artists have welcomed Heidi Trautmann into their studios and their lives, and have confided in her the many experiences of hardship and ways of life that are representative of their people. Images were unrolled before Heidi that cover eras from early in the last century right up to the present. There are also non-Cypriot artists included in the book, artists who have lived here for more than 20 years, who have also experienced the country’s destiny and have contributed in many ways to the cultural image. (North) Cyprus has always been open to multicultural co-existence.

 

So far, only Volume I has been published, containing interviews with visual artists, who work in photography, educational institutions and universities. Heidi Trautmann started working on Volume II a year ago and will cover literature, theatre, music, dance and caricature. She hopes to complete it by the end of 2010, so with hope, the book might be available in 2011.

 

The artists represented in the exhibition are:

Ali Atakan(*2007), Ruzen Atakan, Gönen Atakol, Ayhatun Ateşin, Baki Boğaç,

Marilyn Bosworth, Muriel Clutten, Cevdet Çağdaş, Sevcan Çerkez, Emin Çizenel,

Sheila Davis, Ilsa Easson, Emel Erkan, Mustafa Erkan, Sinem Ertaner, Ümit Ali Esinler, Özgül Ezgin, Nilgün Güney, Günay Güzelgün, Mustafa Hastürk, Christina Hessenberg,

Anne Hughes, Feridun Işiman, Kadir Kaba, Inci Kansu, Giray Karahasan, Eser Keçeci,  Osman Keten, Veli Kaymaklılı, Deirdre Kirk, Aşik Mene, Ayhan Menteş, Vedia Okutan, Lisani Otağ, Ilkay Önsöy, Şenol Özdevrim, Güner Pir, Rüya Reşat, Emel Samioğlu,

Özden Selenge, Zehra Şonya, Ersin Taşer, Ismet Tatar, Mehmet Uluhan, Hikmet Uluçam,

Svetlana Ziusina

 

Sponsors for the publication of the book are gratefully acknowledged:

 

The TRNC Presidential Office;

The TRNC Cultural Department;

Kaleidoskop Turizm, Kyrenia,  TRNC

Ontime Courier, Munich, Germany

 

BASIN BÜLTENİ

 

Heidi Trautmann’ın yeni kitabı “Kuzey Kıbrıs’ta Sanat ve Yaratıcılık” ile

Sanatın ve Çağın Aynası

 

Heidi Trautmann’ın İngilizce ve Türkçe olarak iki dilde hazırladığı yeni kitabı “Kuzey Kıbrıs’ta Sanat ve Yaratıcılık”ın ilk cildi, 15 Ocak 2010’da EMAA (Akdeniz-Avrupa Sanat Derneği) organizasyonuyla okuyucusuyla buluşuyor. EMAA aynı zamanda, yazar ile birlikte, bu ciltte söyleşileri yer alan 47 sanatçının yapıtlarından oluşan bir sergiyle kitabın tanıtımını gerçekleştirecek. Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi’nde yer alacak bu önemli sanatsal etkinlik, Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat tarafından açılacak.

 

EMAA Yönetim Kurulu Üyesi Zehra Şonya, dernek adına kaleme aldığı kitabın önsözünde, şu görüşlere yer veriyor:

“Heidi Trautmann’ın söyleşileri, okuyucuyu doğrudan sanatçının ve yaratıcı bireyin dünyasına alıyor; bu dünyanın keşfedilmesine ve anlaşılmasına olanak sağlıyor ve Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan ve burada sanatla uğraşan kişileri bize tanıtırken, romantik bir yazı dili kullanıyor. Plastik sanatlar alanındaki yazılı ve görsel çalışmaların azlığı düşünüldüğünde, bu tanıtıcı yayının bu renkli evrene yönelik geniş kapsamı ve sunduğu çeşitlilik, şaşırtıcı boyutlardadır. Kitaba eklenen diğer bir boyut da, farklı etnik geçmişlerden ve kültürlerden gelip Kuzey Kıbrıs’ta yaşamayı seçmiş yaratıcı sanatsal kişiliğe sahip kişilerin sunduğu zenginlik gerçeğidir. Ada’nın bu çok renkli ve çok kültürlü yapısının, Kıbrıs’ı tarih sayfalarında “barış adası” olarak kayda geçirmesi konusundaki umutlar, en değerli dileğimizdir.”

 

Kıbrıs Türk sanat çevrelerinin temsilcileriyle ilk kez 2005 yılında tanışan; ressam ve edebiyatçı kişiliği yanında kendini bir seyyah olarak niteleyen Heidi Trautmann, aslında sanat dünyası içinde yolculık yapıyor. 1999 yılında eşiyle birlikte ilk kez buraya geldiğinde; yerel ve yabancı sanatçılar arasında herhangi bir etkileşim bulunmadığını, kimsenin bir diğeri hakkında bilgisi olmadığını, sanatseverlere sunulabilecek ne türden olursa olsun bir arşivin mevcut olmadığını, profesyonel anlamda sanat galerilerinin ve sanat müzelerinin bulunmadığını görerek hayret etmiş. Altı yıl boyunca bir teknede yaşayarak Akdeniz’e  kıyısı olan ülkeleri gezdikten sonra, kendisi için sanat ve yaratıcılık anlamına gelen yaşamın çekirdeğini keşfetmek amacıyla, ülkenin yollarında ve arka sokaklarında sanat çevrelerini ortaya çıkarmak konusunda heves ve merak sahibiymiş. Aradığına kavuşmuş ve o günden beri, önemli sanatçıların büyük çoğunluğuna ulaşıp onlarla konuşmanın yolunu bulmuş.

 

Bu kitap, dört yıla ulaşan bir süre boyunca bir halkın, bir sanatçılar topluluğunun Heidi Trautmann tarafından rastgele seçilerek gerçekleştirilmiş söyleşilerle yansıtılmasıdır. Bu dört yıl; büyük bir sarsıntı, umutlar ve hayallerden uyanıp gerçekleri görmeyle dolu bir döneme rastlar. Sarsıntı bu sanatçıların yapıtlarında vurgulanmıştır; ancak bir yandan da geçmişten gelen sarsıntı, gelecekten duyulan korku, halkın iç içe yaşadığı sorunlar, özellikle de kimlik sorunu vardır. Sanatsal çalışmalarında fazlaca bir coşku bulunmaz, ama hiçbir zaman da sadece umutsuzluk görülmez; belki teslimiyet vardır, ama umutsuz da olsa kadere karşı girişilmiş saldırılar da mevcuttur. Kitabın önemli bir bölümünü, iki toplumu bölen çizginin her bir yanındaki sanatçılar ve sanat derneklerinin dört yıldan bu yana etkin olan işbirliği açısından değerlendirmek gerekir. Hepimizin bildiği gibi, sanatın sınır tanımaması sayesinde dostluklar filizlenmiş ve çiçek açmıştır.      

 

Sanatçılar, Heidi Trautmann’ı atölyelerine ve yaşamlarına buyur ettiler, mensubu oldukları halk topluluğunu temsil eden zor deneyimler ve yaşam biçimlerine ilişkin sırlarını onunla paylaştılar. Geçen yüzyıldan günümüze birçok dönemi kapsayan görüntüler Heidi’nin önüne serildi. Bu kitapta Kıbrıslı olmayan sanatçılar da yer aldı, 20 yıldan fazladır burada yaşayan, ülkenin kaderine tanıklık etmiş ve birçok yönden kültürel birikime katkıda bulunmuş sanatçılar. (Kuzey) Kıbrıs, çok kültürlü bir arada varoluşa her zaman açık olmuştur.

 

Şu an için sadece 1. cildi yayınlanan kitapta plastik sanatçılar ve fotoğraf sanatçılarıyla söyleşiler ve eğitim kurumları ve üniversitelerin tanıtımları yer alıyor. Heidi Trautmann, edebiyat, tiyatro, müzik, dans ve karikatür sanatını kapsayacak 2. cilt için bir yıldır çalışıyor ve 2010 yılı sonuna kadar tamamlamayı umuyor; biz de ikinci cildin 2011 yılında hazır olacağını umacağız. Heidi Trautmann, tüm yaşamı boyunca, sanatın her disiplininden yaratıcı bireylerle çalıştı, onların uğraşlarına yabancı değil ve özellikle onların çalışmalarındaki yaratıcı istekleri algılama konusunda duyarlılık sahibi.

 

Sergide temsil edilecek sanatçılar :

Ali Atakan (2007’de vefat etti), Ruzen Atakan, Gönen Atakol, Ayhatun Ateşin, Baki Boğaç,

Marilyn Bosworth, Muriel Clutten, Cevdet Çağdaş, Sevcan Çerkez, Emin Çizenel,

Sheila Davis, Ilsa Easson, Emel Erkan, Mustafa Erkan, Sinem Ertaner, Ümit Ali Esinler, Özgül Ezgin, Nilgün Güney, Günay Güzelgün, Mustafa Hastürk, Christina Hessenberg,

Anne Hughes, Feridun Işıman, Kadir Kaba, İnci Kansu, Giray Karahasan, Eser Keçeci,

Anber Onar, Osman Keten, Johann Pillai, Veli Kaymaklılı, Deirdre Kirk, Aşık Mene,

Ayhan Menteş, Vedia Okutan, Lisani Otağ, İlkay Önsöy, Şenol Özdevrim, Güner Pir,

Rüya Reşat, Emel Samioğlu, Özden Selenge, Zehra Şonya, Ersin Taşer, İsmet Tatar,

Mehmet Uluhan, Hikmet Uluçam, Svetlana Ziusina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web Site Counter(web site counter)  [impressum