Heidi Trautmann

March 9 - Poetry evening at the House of Europe in Nicosia South
3/6/2010

On the occasion of the International Women’s Day, the Cypriot Turkish Artists and Writers Union in cooperation with the Cypriot Literature Association invite to a poetry evening at the Europe House in Nicosia South, on March 9 at 7.30 pm, Vironos Bulvarı No: 30. The event is followed by a cocktail.

 

The poets reciting their poetry are:

Feriha Altıok
Niki Marangu
Filiz Naldöven
Lili Mihailidu

 

Kıbrıs Edebiyatçılar Birli¤i ile
Kıbrıs Türk Sanatçı ve Yazarlar Birli¤i
Avrupa Evi ile iflbirli¤i içerisinde
Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle
gerçeklefltirecekleri iki toplumlu flür gecesine sizi
davet etmektedirler.
fiür gecesinde Türkçe ve Rumca flürlerini
okuyacak olan flairler:


Feriha Altıok
Niki Marangu
Filiz Naldöven
Lili Mihailidu


Etkinlik 9 Mart Sah akflflami saat 19:30’ da
Vironos Bulvarı No: 30 adresindeki Avrupa Evi’nde
gerçeklefltirilecektir.·
Etkinli¤i kokteyl izleyecektir.


 

Web Site Counter(web site counter)  [impressum