Heidi Trautmann

611 - TRNC Youth Art Competition 2014
3/1/2014

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI

EKONOMİ TURİZM KÜLTÜR VE SPOR BAKANLIĞI

KÜLTÜR DAİRESİ

 

GENÇ SANATÇILAR RESİM YARIŞMASI 2014

 

ŞARTNAME

 

 AMAÇ

Anlayış ve eğitim ayrımı gözetmeksizin; genç kuşak ressamların özendirilmesi, yeni değerlerin saptanması, bu alanda eser üreten genç sanatçıların çalışmalarının bir arada sergilenmesi ve başarılı olan ressamlarımızın ödüllendirilerek teşvik edilmesi.

 

KONU

Serbest.

 

KATILIM KOŞULLARI

*Yarışma, seçici kurul üyeleri ve üyelerin birinci derece yakınları dışında, 01 Ocak 1979 ve sonrası doğan KKTC uyruklu tüm sanatçılara açıktır.

*Yarışmaya eser verecek olan sanatçılar, kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbesttir.

*Her sanatçı yarışmaya, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ve sergilenmemiş en az üç (3) en çok beş (5) eseri ile katılabilir.

*Yarışmaya verilecek eserlerin kısa kenarı 35 cm’den az; uzun kenarı 200 cm’den fazla olamaz.

*Son iki yıl içerisinde üretilmiş eserler yarışmaya katılabilir.

 

ESERLERİN TESLİMİ

*Eserler sergilemeye hazır ve sanatçısı tarafından imzalanmış olarak teslim edilmelidir.

*Eserin arka yüzüne yapıştırılacak etikete katılımcının adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, mobil ve sabit telefon numaraları, e-mail adresi; eserin ismi, tekniği, ölçüleri ve TL olarak fiyatı yazılacaktır.

*Katalog basımında kullanılmak üzere ½ A4 sayfasını geçmeyen, tarih ve olay esasına dayanan, katılımcının kısa özgeçmişini belirten yazı ve kimlik kartı fotokopisi, üzerinde yarışmacının adı ve soyadı yazılmış kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir.

*Sergiye başvuran her sanatçı, eserlerinin yüksek çözünürlükte (CMYK, 300 dpi-TIFF, JPG formatında, kısa kenar en az 15-cm), çekilmiş fotoğrafları (fotoğrafın altında eser adı ve ölçüleri belirtilmiş olacak)  ile tarih ve olay esasına dayanan kısa özgeçmişinin (Şartname ekinde yer alan örnekteki gibi)kaydedildiği CD’yi resimlerle birlikte teslim edecektir. Sözü edilen CD’nin getirilmemesi halinde eserler teslim alınmayacaktır.

*Teslim edilen eserler üzerinde sonradan düzeltme yapılamaz.

 

SON KATILIM TARİHİ: 

*Eserler en geç 9 Mayıs 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar alındı belgesi karşılığında Atatürk Kültür Merkezi’ne (Lefkoşa) teslim edilmelidir.

 

SEÇİCİ KURUL

*Yarışmanın seçici kurulu, Kültür Dairesi Müdürlüğü tarafından saptanacak 3 (üç) üyeden oluşur.

 

*Seçici kurulun toplanabilmesi için gerekli çoğunluk 2 (iki)’dir. Ancak zorunlu

  hallerde kurulda değişiklik yapılabilir.

 

DEĞERLENDİRME

*Etkinliğe gönderilecek eserler, seçici kurulun saptayacağı yöntem ile değerlendirilecektir.

*Seçici kurul üyeleri tarafından sergilenmeye değer bulunan eserler içerisinden üç (3) esere derecelendirme yapılmaksızın Başarı Ödülü, verilecektir.  Ancak bir sanatçının eserinin başarı ödülüne aday olabilmesi için o sanatçının en az 2 eserinin sergileme almış olması gerekir.

*Seçici kurul ödüllerin tümünü veya bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbesttir.

*Seçici kurul değerlendirme sonucunu iki nüshadan oluşan “Değerlendirme Tutanağı” ile saptar. Bu tutanak seçici kurul üyelerince imzalanır. 

 

ÖDÜLLER

Derece sıralaması yapılmadan her biri 2,500 TL olmak üzere toplam üç (3) adet başarı ödülü ve plaket verilecektir.

 

SERGİLEME VE ESERLERİN İADESİ

*Eserlerin iadesi serginin kapanış tarihinden başlayarak bir ay süre ile Atatürk Kültür Merkezi’nden yapılacaktır.  Bu süre içinde geri alınmayan eserlerin kaybından veya uğrayabilecekleri hasardan Kültür Dairesi Müdürlüğü sorumlu tutulamaz.

*Seçici kurulun sergilemeye uygun bulduğu eserler, sergi bitiminden önce geri verilmeyecektir.

 

DİĞER

*Başarı ödülüne değer görülen eserler Kültür Dairesi Müdürlüğü’ne bırakılacaktır. Bakanlık, eser sahibinin ismini belirtmek kaydı ile bu eserleri ticari amaç dışında kullanmakta özgürdür.

*Başarı ödülüne değer görülen eserlerin telif hakkı eser sahibine aittir.

*Kültür Dairesi Müdürlüğü, eserlerin korunması için gerekli önlemleri alacaktır. Eserlerin teslim alınışından eser sahibine iade edilişine kadar geçen sürede görebileceği zararlar, Kültür Dairesi Müdürlüğü tarafından oluşturulacak bir kurulun saptayacağı bedel üzerinden ödenecektir.

*Sergi tarihi ile seçici kurul üyeleri daha sonra basın yoluyla duyurulacaktır.

*Şartnamede belirtilmeyen hususlar veya herhangi bir tereddüt halinde Kültür Dairesi Müdürlüğü’nün kararları geçerlidir.

*Yarışmaya katılan tüm sanatçılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılır.

Web Site Counter(web site counter)  [impressum