Heidi Trautmann

Mar 29 - SALT Beyoğlu, Açık Sinema/Walk-in Cinema - Cypriot Artists in Istanbul
3/27/2012


UNCOVERED

Uzun bir süredir ulaşıma kapalı tutulan Lefkoşa Uluslararası Havaalanı’ndan hareketle geliştirilen araştırmaya dayalı sanat projesi "UNCOVERED", havaalanının durumunun imlediği sorunları ele alır. Üç yıla yayılan (2010-2013) projenin küratörleri Başak Şenova ve Pavlina Paraskevaidou, Açık Sinema’daki konuşmada projeyi detaylandırarak süreç üzerine bilgi verecekler. Aynı gün saat 19.00’da ise, Depo’da projenin kitap tanıtımı yapılacak.

İkiye bölünmüş adanın her iki tarafından kültür üreticileri için ortak bir platform oluşturan "UNCOVERED" projesinin kavramsal altyapısını “bellek”, “ortak paydalar” ve “kontrol mekanizmaları” terimleri biçimlendirir. 1974 Temmuzʼundan bu yana ara bölgede terkedilmiş bir halde ve yerel halkın ulaşımına kapalı olarak bulunan havaalanı, 37 yıldır Birleşmiş Milletler’in kontrolü altındaki mekânsal bir düzenin ipuçlarını barındırır.

Proje sürecinde, "UNCOVERED" arşivi için veri toplamak üzere Rumlar ve Kıbrıs Türkleri’nden oluşan bir ekip kuruldu. Bu arşive, sanatçıların ada halkıyla havaalanı üzerine yaptıkları söyleşiler eşlik ediyor. Proje iki aşamadan oluşuyor. Veri toplanması ve yerel bakış açılarının geliştirilmesi üzerinde durulan birinci aşama, 2011 yılında sergi, panel, sunumlar, kitapçıklar ve bir ana kitap ile tamamlandı. İkinci aşamada ise, uluslararası ortakların da katkısıyla panel, uygulamalı çalışmalar ve yayınlar aracılığıyla veri incelemesi ve durum analizine odaklanılacak. Ayrıca, yine proje dâhilinde, gerek Kıbrıs gerekse başka ülkelerden uluslararası sanat projelerinin geliştirilmesi ve sunumuna öncelik verilirken, Kıbrıs’ta sanat üretimine ilişkin olanakların geliştirip iyileştirilmesi konusu da dikkate alınacak.

Küratör, tasarımcı ve editör Başak Şenova, Ankara’da yaşıyor, İstanbul’da çalışıyor. Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimi aldı. Bilkent Üniversitesi’nde Grafik Tasarım yüksek lisansı ve Sanat, Tasarım ve Mimari doktorası yaptı. Amsterdam’daki De Appel Vakfı’nın 7. Küratöryel Eğitim Programı’nı tamamladı. ctrl_alt_del projesi ile Upgrade!Istanbul’u organize etti; 53. Venedik Bienali’nde (2009) Türkiye Pavyonu küratörlüğünü yaptı. Şenova, NOMAD'ın kurucu üyelerindendir.

Pavlina Paraskevaidou, Warwick Üniversite’sinde Hukuk eğitimi aldı. Yüksek lisansını Royal Holloway’de Viktoryen Sanat ve Mimari alanında tamamladı. 1998-2005 yıllarında Kıbrıs’ta, özellikle Kıbrıslı ve uluslararası genç sanatçılara odaklanan Archimede Staffolini Galleri’yi yönetti. Hâlen Goldsmiths, Londra Üniversitesi’nde Görsel Kültürler programında doktora yapmakta olan Paraskevaidou, Londra ve Lefkoşa’da yaşıyor ve çalışıyor.

Konuşma dili İngilizce’dir.

---------

UNCOVERED

"UNCOVERED" is a three-year (2010-2013) research based art project, divided into two phases, and its area of investigation are the issues stemming from the prolonged condition of the closed Nicosia International Airport. The curators of "UNCOVERED", Başak Şenova and Pavlina Paraskevaidou will talk about the project along and the future plans. This talk will be followed by the book launch at Depo at 19.00 on the same day.

Three terms – “memory”, “commons,” and “control mechanisms” – form the conceptual springboard for the project, which begins by developing a space of encounter for cultural producers from across the divided island. Lying abandoned inside the buffer zone since July 1974, off limits for the local population, the Nicosia Airport represents a spatial order generated by 37 years of UN control.

In the course of the project, a team of Greek and Turkish Cypriots was put together to collect data relating to the airport that form for the UNCOVERED Archive. Artists have also been conducting interviews about the airport with people from the island. The project has two phases. The first phase was dedicated to data collection and the development of these local perspectives. It culminated in an exhibition, panel, presentations, and book in 2011. The second phase expands to include international partners, and focuses on data processing and case analysis through panels, workshops, and publications. This second phase gives priority to the commission and presentation of international art projects under the auspices of "UNCOVERED", both on Cyprus and abroad, while developing and improving facilities for art production on Cyprus itself.

Curator, designer, and editor Başak Şenova studied English Philology (BA) at Hacettepe University and Graphic Design (MFA) and Art, Design and Architecture (Ph.D.) at Bilkent University. She attended the 7th Curatorial Training Programme of Stichting De Appel, Amsterdam. She is one of the founding members of NOMAD, as well as the organizer of ctrl_alt_del and Upgrade!Istanbul. She is the curator of the Pavilion of Turkey at the 53rd Venice Biennale (2009). Şenova lives in Ankara and works in İstanbul.

Pavlina Paraskevaidou studied Law (LLB Hons) at Warwick University and Victorian Art and Architecture (MA) at Royal Holloway. She ran Archimede Staffolini Gallery in Cyprus (1998-2005), a contemporary art gallery that focused on emerging Cypriot and international artists. She is a Phd candidate in Visual Cultures at Goldsmiths, University of London and lives and works in London and Nicosia.

The talk will be held in English.

http://www.uncovered-cyprus.com/
http://www.basaksenova.com/
Web Site Counter(web site counter)  [impressum