Heidi Trautmann

Jun 19 - 21 : Exlibris Workshop at Emaa
6/16/2012

Doç. Dr Özden Pektaş Turgut will come from Turkey to teach the making of Exlibris plates, book plates of small sizes, usually done as wood or lino cuts, as etchings or ink drawings on a subject and for an individual name. There exist bookplates for many famous people.

I was told by EMAA that the technique used in this workshop will mainly be linocut, which is a graphic art I like very much.

It will start with a theoretical introduction and after some hands-on-training evenings, there will be a show on June 22 at 19:00.

 

EMAA’da Ekslibris Atölye Çalışması

Yaz kurslarına hazırlanan Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA), atölye çalışmalarına devam ediyor. 19-21 Haziran tarihleri arasında üç gün 18:00-20:00 saatlerinde EMAA Başkent Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek atölye çalışması Gazi Üniveristesi öğretim görevlisi Yar. Doç. Dr Özden Pektaş Turgut tarafından uygulanacak. Üç gününü sonunda ortaya çıkacak ürünler 22 Haziran Cuma saat 19.00’da merkezde sergilenecek.

Kursun ilk günü Ekslibris’in kısa bir gelişim tarihi ve örnekleri üzerinde durulup malzeme ve teknik bilgiler verilerek eskizler yapılacaktır. İkinci ve üçüncü günlerde ise uygulamalar gerçekleştirilecektir. Katılımın ücretsiz olduğu kursta, kursiyerler malzemelerini kendileri temin edecektir.

Ekslibris, kitapseverlerin, kitaplarının iç kapağına yapıştırdıkları üzerinde adlarının ve değişik konularda resimlerin yer aldığı küçük boyutlu grafik çalışmalardır. Kitabın kartviziti ya da tapusudur. İngilizce "Bookplate" olarak da bilinen Ekslibris, kitap sahibini tanıtır, onu yüceltir ve kitabı ödünç alan kişiyi geri getirmesi konusunda uyarır. Bir mülkiyet işareti, sahiplenme göstergesi olmanın yanında kitabın hırsızlığa karşı korunmasını sağlama işlevinin de olduğu söylenebilir.

Sözcük anlamı olarak "...'nın kitabı, ...'nın kitaplığına ait" veya "...'nın kütüphanesinden" anlamına gelir. (Pektaş, Hasip)

Ekslibris kelimesinin dünya grafik tasarım alanında kullanımı oldukça eskilere dayanıyor. Öyle ki, en eski exlibris örneklerine papirüslerin korunduğu sandıkların dışına çakılan porselen ya da daha farklı malzemelerden yapılma levhalar olarak rastlıyoruz. Tabi ki bu örnekler oldukça ilkeldir. Yani günümüzdeki anlamıyla exlibris örnekleri değillerdir. Modern ekslibris örneklerine ise ilk defa 15. yy'da Almanya'da rastlanmıştır.

Katılım sınırlı sayıda olacağından kayıt için Zehra Şonya’ya ulaşılması rica olunur. (zehra.sonya@gmail.com, 0533 8663085

 

Web Site Counter(web site counter)  [impressum