Heidi Trautmann

Sep 27 - 28: U.S. Embassy Hosts Renowned Artist Marie Watt - Lecture and Workshop
9/17/2013

 

 

The U.S. Embassy is bringing renowned artist Marie Watt to Cyprus to inaugurate the art collection at the residence of U.S. Ambassador John Koenig, including Ms. Watt's 2007 work Blanket Series: Continuum (Book I/Book III).  Ms. Watt will deliver two lectures on her work and inspiration on Friday, September 27 and a workshop/sewing circle on Saturday, September 28 (see details below).

 

Working with the curators of the Department of State's "Art in the Embassy" program, Ambassador Koenig and his wife, Natalie, sought to "find pieces that appealed to our own eclectic tastes, and also addressed the theme 'layers of history, layers of meaning'," believing this theme would guide them and their guests to a better understanding of Cyprus through the enjoyment of art. 

 

"On this island, with its long and multi-layered history, events and even objects project meaning based on a discourse across time, between individuals and groups within a complex web of power relations.  We strive to understand them today in order to understand ourselves," explained Ambassador Koenig in the foreword to the catalog of works displayed in his residence.

 

Marie Watt describes herself as "half cowboy, half Indian" and brings that duality to her art.  She incorporates everyday objects –stones, cornhusks, blankets and pillows – into her works that are universal to human experience and noncommercial in character. 

 

The Saturday sewing circle workshop is open to the public.  By taking part in the workshop, one can leave their mark on an exciting new piece of art.  No sewing experience is necessary and participants can rotate in and out.  Ms. Watt believes a person's stitch is as unique as their thumbprint or signature.  During the course of this workshop the threads will eventually meet and intersect creating a metaphor for how we are all related and connected.

A buffet will be provided.

Both lectures and the workshop are open to the public.

 

Lecture at EMAA:                Lecture at ARTos:                Workshop:

Friday, Sept 27                       Friday, Sept. 27                      Saturday, Sept. 28

16:00                                       19:30                                       11:00-14:00

1 Belediye Street                    64, Ay. Omologites Ave.        J. William Fulbright Center

Yenisehir, Nicosia                   1080 Nicosia, Cyprus              Marcos Drakou St

Tel: 2273799                           Tel: 22-445455                        (next to the Ledra Palace Hotel)

05338640418                                                                          1102 Nicosia

                                                                                                Tel: 22-669757

For more information call: Jessica Banuls APAO U.S. Embassy 22.39.3573

 

 

 

ABD Elçiliği Ünlü Sanatçı Marie Watt'ı Getiriyor

 

Amerikan Büyükelçiliği ünlü sanatçı Marie Watt'i Amerikan Büyükelçisi John Koenig'in rezidansındaki sanat kolleksiyonunun açılışı için Kıbrıs'a getiriyor. Elçi Koenig'in kolleksiyonunda, sayın Watt'ın 2007 tarihli eseri olan Battaniye Serileri: Devam (Kıtap I/Kitap III) bulunmaktadır. Sayın Watt ayrıca eserleri ve esinlenmeleri üzerine 27 Eylül Cuma gümü iki konuşma yapacaktır.  Ayrıca 28 Eylül günü bir dikiş çemberi çalışması da yapacaktır. (Detaylar aşağıda belirtilmiştir.)

 

Büyükelçi John Koenig ve eşi Natalie, ABD Dışişleri Bakanlığının 'Elçilikte Sanat' programı kuratörleriyle çalışarak  kendi eklektik zevklerine uygun eserler seçmiçler ve ayni zamanda bu eserlerin tarihteki katmanları yansıtmasına dikkat emişlerdir, böylelikle bu temanın kendilerine ve misafirlerine yol göstererek  sanattan zevk alma yoluyla Kıbrıs'ı daha iyi tanımayı amaçlamışlardır.

 

Bu adada, uzun ve çok katmanlı tarih nedeniyle, olaylar ve hatta nesneler bile zaman içerisinde kompleks bir kuvvet ilişkisindeki  bireyler ve gruplar arasında söylemlere bağlı olarak anlam ifade etmektedirler.  Büyekelçi Koenig, rezidansında sergilenen eserlerin kataloğunun önsözünde 'kendimizi anlamak için bugün onları anlamaya çalışıyoruz' diye yazmaktadır.

 

Marie Watt kendisini "yarı kovboy, yarı kızılderili" olarak tanımlarken, sanatına da bu ikiliği yanıstmaktadır. İnsan tecrübelerinde evrensel olan  ve karakter olarak ticari olmayan günlük objeleri –taş,mısır koçanı, battaniye ve yastıkları- eserlerinde kullanmaktadır.

 

Cumartesi günkü dikiş çemberi atelye çalışması halka açık olacaktır. Bu çalışmaya katılarak izinizi ilginç bir eser üzerinde bırakabilirsiniz.  Dikiş tecrübesi gerektirmeyen bu çalışmaya katlımcılar istediği zaman  girip çıkabileceklerdir.  Sayın Watt her kişinin dikişinin, tıpkı parmak iz  veya imza gibi eşsiz olduğuna inanmaktadır. Bu çalışma boyunca dikişler bir yerde birleşip, aslında hepimizin nasıl ilişkili ve bağlı olduğumuzu yaratan bir benzetme ortaya koyacaktır.

Çalışma boyunca açık büfe de olacaktır.

Her iki konuşma ve atelye çalışması halka açık olacaktır.

 

EMAA'daki konuşma:                    ARTos'daki konuşma:                     Atelye Çalışması:

27 Eylül Cuma                                   27 Eylül Cuma                                    28 Eylül Cumartesi

16:00                                                   19:30                                                   11:00-14:00

1 Belediye Sokak                                64, Ay. Omologites Cad.                    J. William Fulbright Merkezi

Yenişehir, Lefkoşa                              1080 Lefkoşa                                      Marcos Drakou Sok.

Tel: 2273799                                       Tel: 22-445455                                    (Ledra Palace Hotel yanı)

05338640418                                                                                                  1102 Lefkoşa

                                                                                                                        Tel: 22-669757

 

Daha fazla bilgi için ABD Elçiliği Halkla İlişkiler Yardımcısı Jessica Banuls'a ulaşabilirsiniz 22.39.3573

Web Site Counter(web site counter)  [impressum