Heidi Trautmann

Sep 01-16: Programme 1st Vounous International Terracotta Symposium
8/26/2017

Rauf Ersenal, director of the above symposium has just sent me the complete programme in English and Turkish (translation by Feride Ceyda Erdemli)


THE PROGRAMME
OF ÇATALKÖY
1ST VOUNOUS INTERNATIONAL TERRACOTTA SYMPOSIUM

Date : 1- 16 September2017
Hour : 11.00-19.00
Location : Vounous Necropolis- ÇATALKÖY-GİRNE

Topic : Reproduction of Early-Middle and Bronze age Vounous ceramics with the primitive creating and kilning techniques in the ateliers formed in Cyprus Bronze Age Village replica

Aim : The aim is to reproduce the replicas of the terracotta artefacts of Vounous smuggled to foreign countries and to publicly exhibit in Çatalköy. It is also to promote these artefacts, teach the techniques, to publicize the cultural heritage of Çatalköy by encouraging the production and to help the preservation of our cultural heritage.

Organisation : Çatalköy Municipality

Head of the Project : Rauf Ersenal 
Assistant to Head of the Project: Celal Dimililer
Art Consultants: Cumhur Deliceırmak, Şenol Özdevrim

ACTIVITIES:
- Experimental ceramic practices; 
- Making Vounous ceramics with the primitive techniques; 
- Preparation of Vounous clay; 
- Giving a form to Vounous clay;
- Drawing the patterns; 
- Polishing; 
- Undercoating;
- Drying; 
- Kilning in wood fire kilns.
- Acknowledgement of the participants about the history of Vounous and the area of Çatalköy;
- Visiting the museums;
- Academical presentations.

Reason
- To revitalize and promote the historical culture of Cyprus; 
- To enrich and develop the interest on cultural heritage of Cyprus;
- To create opportunity for young researchers to work with experimental archaeology and Professional ceramic artists and to have experience; 
- To explore reconstruction and to promote the production of antique ceramic.

Participation:
Anyone, who has a set one’s heart to the cultural heritage of Cyprus and want this heritage to be protected and hand down to the next generations can attend this symposium. Everyone, who would want to produce ceramics with professional ceramic experts, can attend the workshops within certain programmes. It is free participation. 


DATES: ( All kinds of work are going to start at 11:00 and will end 19:00. During the kilning process firing can take longer through the night. Therefore the hours can change.) 


1 September 2017 Friday : The last check on the symposium area and completing the work on the area. 
(Closed for visit)
2 September 2017 Saturday : Placing the tools and materials that will be used in the symposium area. ( Closed for Visit)
3 September 2017 Sunday: The artists attending the symposium will be placed in the ateliers and starting the production. 
4 September 2017 Monday : Opening the symposium area for visit. The visitors can produce by attending the activities. ( Open for visit.)
5 September 2017 Tuesday: The continuation of production in the ateliers and the first kilning process. (Open for visit. )
6 September 2017 Wednesday : The continuation of workshops. ( Open for visit. Workshops for the visitors.)


7 September 2017 Thursday : Official Opening Ceremony ( 18.30-20.00) 
- Exhibition of the first production of artefacts; 
- Visiting the ateliers in the village ( Vounous Necropolis) and the introduction of the artists and visitors. 
- The opening of 2 Open Air Museum replica.
- Dispensation of Vounous souvenirs to the visitors.
- Visitors watching the process of kilning in the kiln that is formed in the middle of the village. 
- Sound and light performance in accordance with the historical period and atmosphere. 
- Burning the Vounous fire.
8 September 2017 Friday: Continuation of the atelier work. Visitors can attend the production. 
(Open for visit)
9 September 2017 Saturday: Workshops and kilning. ( Open for visit). A safari tour on the Beşparmak Mountains with the artists. 
10 September 2017 Sunday: BİZİM GRUP “ Vounous Mountain Walk” and continuation for the atelier work. 
(Open for visit)
11 September 2017 Monday: Continuation of the atelier work. (Visiting Cyprus for the visitor artists) 
12 September 2017 Tuesday: Continuation of the atelier work. Visitors attending activities. 20:30 Presentation of Symposium Declarations (Vounous Symposium Area) 
(Open for visit)
13 September 2017 Wednesday: Atelier work and kilning.
14 September 2017 Thursday: Atelier work and preparations for exhibition.
(Open for visit)
15 September 2017 Friday: Closing ceremony and the exhibition of works. Presentation of participation certificates and plaques to the attending artists. 
(Open for visit)
16 September 2017 Saturday: Visiting the exhibition in the symposium area. To see the foreign visiting artists off. CLOSING. 
(Open for visit)
(Thanks Feride Ceyda Erdemli for translation)

 

 

ÇATALKÖY
1. ULUSLARARASU VOUNOUS PİŞMİŞ TOPRAK SEMPOZYUMU
PROGRAMI

Tarih : 1- 16 Eylül 2017
Saat : 11.00-19.00
Yer : Vounous Nekropol Alanı- ÇATALKÖY-GİRNE

Konu : Kıbrıs Tunç Çağı Köy canlandırması içerisinde kurulan Atölyelerde, Erken-Orta-Geç Tunç devri Vounous seramiklerinin ilkel teknik ve pişirimlerle bölge killerinden yeniden üretimi.

Amaç : Yurt dışına kaçırılan Vounous pişmiş toprak eserlerinin kopyalarının üretilerek Çatalköy’de halka açık sürekli sergilenmesini sağlamak. Sempozyuma katılacak seramik severlere bu eserlerin tanıtımını yapmak, teknikleri öğretmek, üretimi teşvik ederek Çatalköy’ün kültür mirasını tanıtmak, kültür mirasımızın korunmasını sağlamak.

Organizasyon : Çatalköy Belediyesi

Proje Başkanı : Rauf Ersenal 
Proje Başkan Yardımcısı: Celal Dimililer
Sanat Danışmanı: Cumhur Deliceırmak, Şenol Özdevrim

AKTİVİTELER:
- Deneysel seramik çalışmaları,
- Vounous seramiklerinin ilkel yöntemlerle yapımı. 
- Vounous kilinin hazırlanması, 
- Şekil verilmesi,
- Motiflerin çizilmesi, 
- Perdahlanması, 
- Astarlanması,
- Kurutulması 
- Odun Fırınlarında pişirilmesi.
- Vounous ve Çatalköy bölgesi tarihi geçmişi hakkında katılımcıların bilgilendirilmesi,
- Müzelerin gezilmesi,
- Akademik sunumların yapılması.

Neden?
- Kıbrıs'ın eski kültürünü yeniden canlandırmak ve teşvik etmek,
- Kıbrıs'ın kültürel mirasına olan ilgiyi zenginleştirmek ve geliştirmek,
- Genç araştırmacılara, deneysel arkeoloji ve profesyonel seramik uzmanları ile çalışma ve deneyim sahibi olma fırsatları yaratmak,
- Antik seramiğin yeniden yapım tekniğini keşfetmek ve üretimini teşvik etmek.
Katılım:
Kıbrıs tarihi kültürel mirasına gönül vermiş, üretilmesi, korunması ve gelecek nesillere aktarılmasını isteyen her birey katılabilir. Profesyonel seramik uzmanları eşliğinde üretim yapmak isteyen herkes belli programlar dahilinde katılabileceklerdir. Katılım ücretsizdir.

TARİHLER: ( Tüm çalışmalar saat 11.00’de başlayıp akşam 19.00’da sona erecektir. Seramik pişirimlerinin yapılacağı günlerde ateşleme gece geç vakte kadar süreceğinden bazı geceler bu saatler uzayabilir.)
1 Eylül 2017 Cuma : Sempozyum Alanının son kontrolleri, eksikliklerin giderilmesi.
(Ziyarete Kapalı)
2 Eylül 2017 Cumartesi : Sempozyum Alanında kullanılacak aletlerin ve malzemelerin yerleştirilmesi. ( Ziyarete kapalı)
3 Eylül 2017 Pazar : Sempozyuma katılacak sanatçıların Atölyelere yerleşmesi ve üretime başlanması.
4 Eylül 2017 Pazartesi : Sempozyum alanının ziyaretçilere açılması ve isteyenlerin aktivitelere katılarak üretmesi.( Ziyarete açık.)
5 Eylül 2017 Salı : Atölyelerde üretimin devam etmesi ve ilk fırın pişiriminin gerçekleştirilmesi. (Ziyarete açık. )
6 Eylül 2017 Çarşamba : Atölye çalışmalarının devam etmesi. ( Ziyarete açık. Gelen ziyaretçiler için atölye çalışmalarının yapılması)
7 Eylül 2017 Perşembe : Resmi Açılış Töreni. (Saat 18.30-20.00) 
- Üretilen ilk eserlerin sergilenmesi,
- Köydeki (Vounous Nekropolü) Atölyelerin gezilmesi, ziyaretçiler ile sanatçıların tanıştırılması.
- 2 Adet Açık Hava Müze canlandırmasının açılışı
- Ziyaretçilere Vounous hatıra seramiklerinin dağıtılması.
- Köy ortasında kurulan fırınlarda pişirilen eserlerin ziyaretçiler tarafından izlenmesi.
- Tarihi döneme ve dokuya uygun ses ve ışık gösterisi yapılması.
- Vounous ateşinin yakılması.
8 Eylül 2017 Cuma : Atölye çalışmalarına devam edilmesi. Ziyaretçiler üretime katılabilir.
(Ziyarete Açık)
9 Eylül 2017 Cumartesi: Atölye çalışmaları ve fırınların yakılması.( Ziyarete Açık). Sanatçılarla Beşparmak dağlarında safari gezisi.
10 Eylül 2017 Pazar : BİZİM GRUP “ Vounous Dağ Yürüyüşü” ve Atölye çalışmalarına devam edilmesi.
(Ziyarete Açık)
11 Eylül 2017 Pazartesi: Atölye Çalışmalarına devam edilmesi. (Konuk Sanatçıların ülkeyi dolaşmaları)
12 Eylül 2017 Salı : Atölye Çalışmalarına devam edilmesi. Ziyaretçilerin aktivitelere katılmaları. Gece Saat 20.30’da Sempozyum Bildirilerinin sunulması- Vounous Sempozyum Alanı)
(Ziyerete Açık)
13 Eylül 2017 Çarşamba: Atölye çalışmaları ve Fırınların yakılması.
14 Eylül 2017 Perşembe: Atölye çalışmaları ve sergi Hazırlıkları
(Ziyarete Açık)
15 Eylül 2017 Cuma : Kapanış Töreni ve eserlerin sergilenmesi, Sanaçılara katılım Belgelerinin ve plaketlerinin sunulması. 
(Ziyarete Açık)
16 Eylül 2017 Cumartesi: Sempozyum alanındaki serginin ziyaret edilmesi. Yurt dışından gelen konuk sanatçıların yolcu edilmeleri. KAPANIŞ
(Ziyarete Açık)

 

Web Site Counter(web site counter)  [impressum