Heidi Trautmann

Jun 15-20: KIMLIK – The title of a Ceramic Art Exhibition with 12 ceramic artists at the AKM Nicosia
6/10/2015

Organised by the local Ceramists Association

By Heidi Trautmann

We may look forward to an event with some very exciting art works to see at least to judge from the names on the invitation;

Semral Öztan, the President of the Association, Eser Keçeci, Mümine Özdemirağ Yağlı, Bedia Kale, Hayal Dimililer, Sinem Saydam, Hasan Saydam, Osman Murabik, Tomrül Tomgüsehan, Hasan Işık, Özge Refik Kutsay and Hasan Eminağa (former president and founder member).

The artists have chosen a psychologically deep and complicated theme “Kimlik” especially for the Cypriots. Who am I, the question of identity. I mean, do we non-Cypriots know who we are, if we approach the question a little closer?

Apart from that, what is identity to us? It is something we grow up with, the society we live in, the things that we have been taught, that we imitate and execute for the rest of our life, that we know by heart. It is traditions on all fields of our life, it is not only the card we get issued when we are of age.

...and sometimes we feel uncomfortable when we meet with people who have another identity, eat different food. ...

The text is here in Turkish for you to read more. Let’s find out what these artists have in mind when they speak of identity with the tools of their art.

 

Ben kimim? Sen kimsin? O kim? Biz kimiz? Siz Kimsiniz? Onlar Kim?

....... Kendi gözümüzde ya da başkalarının gözünde biz kimiz? Öncelikle bizi dünyaya getiren anne babamızdan aldığımız genetik özelliklerle oluşan biyolojik kimliğimize, içinde yaşadığımız aileden, toplumdan, çevreden kısacası dış dünyadan eklemlenen bilgilerle oluşan psikolojik, sosyal, ‘ulusal’ kimliklerimiz

……. Ta doğuşumuzdan itibaren davranışlarımızı yönlendiren, bizi bazılarıyla benzer, bazılarıyla farklı kılan, varlığımızın en önemli unsurlarından biri olan kültürel yapımız, ‘KİMLİK’ dediğimiz tutumun bir bağlayıcısı hatta başkahramanı değil midir?

Bir toplumun yaşayışındaki bütün değerleri ifade eden kültür, toplumlar arası hareketlerden etkilenmiyor mu? Farklı toplumların birbirinden farklı olan kültürleri bu ilişkiler sonucunda değişime uğramıyor mu? Toplumun ürünü olan kültür, toplumun içinde bulunduğu değişim ve gelişmelerden, diğer toplumlarla bir arada yaşamaktan etkileniyorsa ‘KİMLİK’ de bundan nasibini almıyor mu?

Yaşadığımız yüzyılda teknolojik ve ekonomik gelişmelerle paralel olarak, iletişim ve bilişim alanında gerçekleşen hızlı değişim, ülkeler ve uluslar arasında sınır kavramını kaldırmışsa bunun kültür ve dolayısıyla ‘KİMLİK’ dediğimiz tutumumuza etkisi ne olmuştur?

Kıbrıs Türk Seramikçiler Derneği üyesi sanatçılar, kendi kişisel geçmişleri doğrultusunda, ‘KİMLİK’ kavramı üzerinden ürettikleri çalışmalarında bu soruları, seramik malzeme aracılığıyla yanıtlama çabasındadırlar.

Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği

The opening is on June 15 at 19:00 hrs. 
Web Site Counter(web site counter)  [impressum