Heidi Trautmann

Nov 27-28: A 2-days workshop at EMAA with Doc. Dr. Zeynep Yasa Yaman
11/26/2015

 
BAYINDIRLIK ÇEVRE VE KÜLTÜR BAKANLIĞI KÜLTÜR DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ   Tel : 0392 22 75456 - 0392 22 87749 Fax: 0392 22 70637


24 Kasım 2015 18:05 Salı tarihinde Özgül Ezgin <ozgul.ezgin@gmail.com> şöyle yazdı:


Doç. Dr. Zeynep Yasa Yaman, 27-28 Kasım 2015 tarihlerinde EMAA Başkent Sanat Merkezinde

Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA) , Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum Harekette programı altında finanse edilen, işbirlikçisi Rooftop ile yürüteceği 30 aylık "Sanat Aracılığı ile Yüzleşme : Kıbrıs'ta bir uzlaşma aracı olarak Çağdaş Sanat"  isimli projenin yedinci etkinliğinde, sanat tarihçisi Doç. Dr. Zeynep Yasa Yaman  ağırlayacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, beş farklı başlık altında yürütülecek olan proje aktivitelerinden, sanatçı ve sanatsever Kıbrıslı Türkler için "Teorik Seminerler"başlığı altındaki bu etkinlik, 27 ( Cuma ) ve 28 (Cumartesi ) Kasım 2015 tarihlerinde, EMAA Başkent Sanat Merkezi'nde, 18:00-21:00 saatleri arasında geçekleşecektir.  Seminer,  tüm halka açık ve ücretsiz olacaktır.

Seminerin içeriği ile ilgili yapılan açıklama ise şöyle: " Sanat yapıtını anlamak,  yorumlamak  ve çözümlemek toplumbilim, psikoloji, göstergebilim, felsefe estetik, tarih gibi farklı disiplinlerle  ilişki kurmayı gerektiriyor. Sanatçının yaratma sürecinde  seçtiği gereçler, teknikler, kendini ifade etme biçimi, düşünsel arka planı, tarihsel, toplumsal ve kültürel koşullar, değişimlerle yakından ilgili. Bu seminerde, sanat tarihinin temel kavramlarından yola çıkarak dönemsel olarak örnekler üzerinden yapıt okumaları gerçekleştirilecektir.  "

Doç. Dr. Zeynep Yasa Yaman, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesidir. 1978-1990 yılları arasında Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nde çalıştı, Programlama ve Sergileme Şube Müdürlüğü yaptı. Ankara Resim ve Heykel Müzesi’nin açılışında görev aldı, Uluslararası Asya-Avrupa Sanat Bienali’ni projelendirdi. Küratörlük, sanatsal, bilimsel toplantı ve etkinlikler gerçekleştirdi. Modernizm/postmodernizm, modern/güncel sanat, Osmanlı ve Türk modernleşmesi, modern sanatta gelenek, kültür ve sanat politikaları, Türkiye sanatında kadın sorunları üzerine eleştiri, makale, araştırma ve incelemeleri yayımlandı. Koleksiyon envanterleri, sergi katalog metinleri, kitaplar yazdı. 2000-2005 yılları arasında Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma kurulunda görev yaptı. Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Birimi adına proje sorumlusu olarak “Çağdaş Türk Sanatında Anıt Uygulamaları ve Heykel Projesi” kapsamında 29 il merkezi ve ilçelerinde anıt ve heykel tespit çalışmaları gerçekleştirdi. Heykel ve üç boyutlu sanatsal yaratı üzenine araş-tırmalarını ve yayınlarını sürdürmektedir. SANART ve Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği (AICA) üyesidir. Yaman’ın çok sayıda yayınlamış makale ve kitabı vardır.


Seminer hakkında daha fazla bilgi için proje koordinatörü Özgül Ezgin'e (ozgul.ezgin@gmail.com, 0533 864 04 18 ) ulaşabilirsiniz.


    

Web Site Counter(web site counter)  [impressum