Heidi Trautmann

799 - Preannouncement: Volume II of 'Art and Creativity in North Cyprus' gone into print
8/7/2015

Dear friends, 

finally...and with a huge sigh of relief… my book Volume II of ‘Art and Creativity in North Cyprus’ has gone into print. It was a very long pregnancy.

The book has 614 pages and includes three chapters, the Worlds of Literature and Theatre and an Addendum to Volume I, i.e. Visual Arts and an update of some art institutions.  You may find the table of contents on my website, or in the link here attached.

The Deputy of Prime Ministry, Ministry of Economy, Tourism, Sports and Culture have taken over the printing costs for which I am very grateful. On the basis of an open bidding the printing company ECOPRINT in North Cyprus was selected and is now executing the job including hard cover and jacket. I was told that the job will be finished by the end of August.

I am planning to have the launch of the book at the National Archive and Research Centre in Kyrenia in mid-September, its director Gökhan Şengör has accepted my application, especially with regard to a small exhibition of the artists and writers work (art works, theatre posters, books).

I will send out the press release and the invitations in due time.

I would like to take the opportunity to thank all contributors and those who have been helping me along with editing, translating and interpreting, editing again and again, and to fill me with courage when I lost hope. See all names on the table of contents attached below. 

The technical team: Léonie Brittain (English editing), Nazif Bozatlı (translation into Turkish and interpreting and assistance in many ways) and Feyha Avçisoyu (translation into Turkish), Ayça Soygür Çıralı (Turkish editing), Yiğit er Yiğit and Okman Printing (graphic design) Marcos Gittis (assistance in final set-up), Nilgün Güney (cover design), Tüneysel Yayağlı and Umut Ersoy (interpreting during interviews).


7 - Prologue / Önsöz: Once upon a time in Nicosia / Bir zamanlar Lefkoşa’da

13 - 1.1 The World of the Written Word – Poetry – Prose – Research Writing
              
Edebiyat Dünyası – Şiir – Düzyazı – Araştırma Yazıları

13 - Introduction / Giriş

15 - Alev Adil: Exchange via Poetry – Meeting between the lines / Şiirle Takas – Satır aralarında buluşmak
24 - Zeki
Ali: Before poetry there were the troubadours / Şiirden önce Ortaçağın gezgin ozanları vardı
30 - Feriha Altiok: Moon and stars are common property / Ay ve yıldızlar ortak varlıklarımızdır
35 - Kenan Atakol: A man with a vision / Görüş sahibi bir adam
42 - Neriman Cahit: I do what I must do / Yapmam gerekeni yaparım
50 - Ayşen Dağlı: The deep green eyes of a poet / Bir ozanın derin yeşil gözleri
56 - Servet Dedeçay: The eyes on Cyprus / Gözler Kıbrıs’ta
62 - Orbay Delirceirmak: A donkey makes no mistakes / Eşek hata yapmaz
67 - Fikret Demirağ: Psalms for the time of poetry / Şiirin Vaktine Mezmur
75 - Harid Fedai: In the name of Turkish literature / Türk Edebiyatı Aşkına
83 - Gür Genç: At home under every tree near the sea / Evdeyim Deniz Kenarındaki Her Ağaç Altında
88 - Senem Gökel: A fresh bud on the thorny bush of poetry / Şiirin dikenli çalısı üzerinde yeni bir tomurcuk
96 - Mustafa
Gökçeoğlu: An architect of culture and language / Kültür ve Dil Arşivcisi
103 - Mehmet Kansu: Embrace the ocean – the world of a Turkish Cypriot poet / Okyanusu kucakla – Bir Kıbrıslı Türk şairin dünyası
109 - Bekir Kara: Where the wild fennel grows / Kavcarın yetiştiği yerde
114 - Aydin Mehmet Ali: Intolerance to injustice / Haksızlığa hoşgörüsüzlük
122 - Filiz Naldöven: Questioning life, endlessly / Yaşamı sorgulamak, durup dinlenmeden
127 - Ali Nesim: A citizen of Templos / Bir Templos vatandaşı
133 - Tamer Öncül: Poetry versus today’s humanity / Şiir, günümüz insanlığının karşısında
138 - Faize
Özdemirciler: The journey to my island, or: I had a dream /Ada’ma yolculuk; Bir Hayalim var
144 - Raşit Pertev: My Struggle for human conditions / İnsanlık Halleri Mücadelem
148 - Beste Sakallı – I think, therefore I am / Düşünüyorum, öyleyse varım : Ego cogito, ergo sum
156 - Jenan
Selçuk: The subconscious gang / Bilinçaltı Çetesi
162 - Gürkan Uluçhan: Hungry for the taste of language / Edebiyatın lezzetine duyulan açlık
169 - VamıkVolkan: Keeping on walking / Yürümeyi Sürdürmek
178 - Neşe Yaşın: Her choice was freedom / Tercihi özgürlük oldu
xx   - Mehmet Yaşın (see under Sidestreets Volume I) /(Cilt I Sidestreets’in altına bakınız)

186 - 1.2 The Turkish Cypriot Artists and Writers Union
                
Kıbrıs Türk Sanatçı ve Yazarlar Birliği

188 - 1.2.1 My reviews on poetry events organized by the Turkish Cypriot Artists and Writers Union as from 2009
2009 yılından bu yana Kıbrıs Türk Sanatçı ve Yazarlar Birliği tarafından düzenlenen şiir etkinlikleri

196 - 1.2.2 Introduction to some Greek and other Cypriot Poets cooperating with the Turkish Cypriot Artists’ and Writers Union / Kıbrıs Türk Sanatçılar ve Yazarlar Birliği ile işbirliği yapan bazı Kıbrıslı Rum ve başka şairlerin tanıtımı

197 - Stephanos Stephanides
199 - Niki Marangou
202 - Nora Nadjarian

205 - 1.3 Turkish Cypriot Institutions of the Written Word – National Library and Public Libraries and the National Archive
Edebiyat Dünyası Çevresindeki Kıbrıs Türk Kurumları: Milli Kütüphane, Halk Kütüphaneleri ve Milli Arşiv

205 - History of Turkish Cypriot libraries
         
Kıbrıs Türk Kütüphaneleri Tarihi
207 - National Library: Umure Örs: The smell of books
          Milli Kütüphane Üzerine Söyleşi : Kitap Kokusu
209 - Public Library Kyrenia: Rukiye Kaymak: Culture in Kyrenia - The vision of a librarian
         
Halk Kütüphane Girnede: Girne’de Kültür – Bir Kütüphanecinin Görüşü
210 - The National Archive-Interview with Gökcan Şengör
         
Geçmişimiz Geleceğimizdir – Milli Arşiv ve Araştırma Merkezi, Girne

 

218 - Chapter II – The World of Theatre – Professional, Amateur and Shadow Theatre

          Bölüm II-Tiyatro Dünyası-Profesyonel, Amatör ve Gölge Tiyatrosu

 

 

218 - 1. My Observations on Theatre / Tiyatro gözlemlerim

220 - 2. A Brief History of Turkish Cypriot Theatre by Yaşar Ersoy / KIBRIS TÜRK TİYATROSUNUN KISA TARİHİ - Yaşar Ersoy

224 - 3. Professional Theatres / Kuzey Kıbrıs’ta Profesyonel Tiyatro

224 - Introduction by the author / Yazar’ın girişi

 

224 - 3.1 Turkish Cypriot State Theatre / Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları

224 - Introduction / Giriş

228 - Deniz Çakır (retired/emekli): Explaining humanity to humans through the medium of humans / İnsanı insana insanla anlatmak

235 - Doğan Erçağ (retired/emekli): The State Actor with the lucky number five / Uğurlu rakamı Beş olan aktör

243 - Ayla Haşmet (retired/emekli): I was the first / Ilk konservatuvarlı bendim

248 - Perihan Halit/Pir/Toygun (retired(emekli): There is something like destiny / Kader denilen bir şey var

254 - Tuygun Töre/(Oya Akın): Encountering life through acting / Rol yaparak yaşamla yüzyüze gelmek

 

260 - 3.1.1 Reviews -  Yorumlar

260 - The World Theatre Day: ‘The House of Bernarda Alba’ by Federico Garcia Lorca / (2008/2009) - Dünya Tiyatrolar Günü,  Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu tarafından Federico Garcia Lorca’nın “Bernarda Alba’nın Evi” adlı oyunuyla kutlandı (2008/2009)-

261 - The Game of Sherazad (2010) / Şehrazat (2010)

262 - Katil – Noir et Rouge – Despair Passion and Death (2013/2013) / KATIL –KIRMIZI ve SİYAH – Umutsuzluk, Tutuku ve Ölüm (2012/2013)

 

264 - 3.2 Nicosia Municipality Theatre/ Lefkoşa Belediye Tiyatrosu - LBT

264 - Introduction by the author / Yazar’ın girişi

269 - Osman Alkaş: There was only one road to follow / İzlenecek tek bir yol vardı

277 - Osman Ateş:For the love of work  / İş Aşkı İçin

285 - Nehir Demirel: Utopia, a place of perfect harmony / Mükemmel harmoninin yeri, Ütopya

292 - Asu Demircioğlu: The apple never falls far from the tree / Armut dibine düşer

299 - Yaşar Ersoy: Theatre, a school for the public and a school of Democracy or: The last thing to die is hope  / Tiyatro- Halk için bir Demokrasi Okuludur  -  veya.. Umut En son Ölür

307 - Melek Gözükeles: When I hear music I see dance / Müzik duyduğumda dansı görürüm

313 - Kiymet Karabiber: Theatre is more powerful than guns  / Tiyatro silahtan daha güçlüdür

320 - Özgür Oktay: We have to carry on with what we know best / En iyi bildiğimizle devam etmeliyiz

326 - Döndü Özata: I have struggled hard for my achievements / Başarılarım için çok uğraş verdim

332 - Bariş Refikoğlu:  I can fly, I’ll prove it to you / Uçabilirim, bunu size kanıtlayacağım

339 - Erol Refikoğlu: Anything is possible if you keep trying / Denemeyi sürdürdüğünüz sürece herşey mümkündür

347 - Hatice Tezçan: I believe / İnanıyorum

354 - Aliye Ummanel:  Less is more / Az Çoktur!

361 - Özlem Yetkili: The space where illusions are made / İllüzyonların yapıldığı alan

 

367 - 3.2.1 Reviews – Yorumlar :

367 - Unpreventable Comedy of Peace (2006) / 2006: - Engellenemez Barış Komedisi, Aristophanes’ın Barış isimli komedisinden sonra

368 - Birthday Party (2008-2009) Harold Pinter / “Doğum günü Partisi”

370 - Alice in Wonderland (2011) / Alice Harikalar Diyarında

371 - Ölü Kentin Nabzi by Orhan Asana (2011) / Orhan Asana’dan “Ölü kentin nabzı”

372 - World Theatre Day 2011 – The great Fury of Philipp Hotz / Dünya Tiyatro günü 2011-Philipp Hotz’un Büyük Öfkesi

373 - The war will break out after the interval (2012) / Savaş ikinci perdeden sonra çıkacak

375 - O.B.E.B.-Under the control of the Leader (2012) / “O.B.E.B”- ‘Lider’in kontrolü altında

376 - Theatre Festivals in North Cyprus 2010, 2011 and 2012 / Kuzey Kıbrıs Tiyatro Festivali

379 - Kıbrıs Kabare (Cyprus Cabaret) (2012)

382 - Ada - For Justice and Freedom / Ada Adalet ve Özgürlük için (2013)

 

384 - 4.Private and Amateur Theatres / Özel Ve Amatör Tiyatrolar

384 - Introduction by the author / Yazar’ın girişi

 

384 - 4.1 Çatalköy Municipality Theatre Tiyatro SU Çatalköy Belediye Tiyatrosu

386 - Derman Atik: Born with stage dust in his eyes / Gözünde yıldız tozu ile doğmak

392 - Cenk Gürçağ:  Deeply concerned for the future of his country / Ülkesinin geleceği için derinden endişeli

395 - Oya Akın, The Magic in Drama and Wild Bats / Dramadaki Sihir ve Vahşi Yarasalar

400 - Şerife Eminağa – Theatre changed my Life / Tiyatro benim Hayatımı Değiştirdi

402 - Soner Eminağa: Acting is to become open like a child / Oyunculuk bir çocuk gibi açık olmaktır

 

404 - 4.1.1 Reviews -  Yorumlar :

404 - The Professional goes to Çatalköy in 2011 / Profesyönel, TiyatroSu ile Çatalköy’de

404 - International Theatre Day 2011 / Uluslararası Tiyatro Günü 2011

405 - Theatre Days in Çatalköy / Çatalköy Tiyatro Günleri 2011

406 - The 2nd Beşparmak Theatre Festival (2012) / Çatalköy 2. Beşparmak Tiyatro Festivali

 

408 - 4.2 Güzelyurt Municipality Theatre / Güzelyurt Belediye Tiyatrosu

408 - Introduction by the author / Yazar’ın girişi

408 - Bekir Kara: Where the wild fennel grows / Yabanı rezenenin büyüdü yer

412 - Fatma Sevem: A Woman of Cyprus / Bir Kıbrıs Kadını

413 - Hasret Kolçu, Seylan Zeybek, Mehmet Çangar, Saziye Numanoğlu, Hasan Siperci, Hüsnü Kargili, Jale Dinarlı

 

416 - 4.2.1 Reviews / Yorumlar

416 - Fight for Water / Su Kavgaları

417 - Don’t blame life / Hayata Küsme 2012

 

418 - 4.2.2 Visiting the theatres in Güzelyurt/ Güzelyurt Tiyatrolarını ziyaret

418 - The new Amphitheatre in Güzelyurt / Güzelyurt yeni amfi tiyatrosu

 

421 - 4.3 English speaking amateur theatres / İngilizce Konuşulan Amatör Tiyatrolar

 

421 - 4.3.1KADS: Kyrenia Amateur Drama Society - KADS / Girne Amatör Tiyatrocular Derneği

421 - Introduction by the author: How it all began / Yazar’ın girişi  – Her şey nasıl başladı

421 - Many beginnings / Bir çok başlangıç

423 - Interviews with some KADS members / Bazı KADS üyeleri ile yapılan mülakatlar

423 - Pam and Roy Bennet: Behind the scenes of KADS / KADS’ın Perde Arkası

427 - Muriel Clutten : Painting and Theatre – two life passions / Resim ve tiyatro- iki yaşam tutkusu

 

431 - 4.3.1.1 Reviews / Yorumlar

431 - Murder in Play 2011/ Oyunda Cinayet 2011

431 - Joining the Club & Last Tango in Kyrenia 2012 / Klübe katılma & Girne’de son tango 2012

432 - Costa del Packet - World Première 2013 / Dünya Premieri 2013

 

433 - 4.3.2 Theatre Lambousa and Lambousa Choir (today RBL) / Lambousa Tiyatrosu (bugünkü ismiyle RBL Tiyatrosu) ve Lambousa Korosu

433 - Introduction by the author /  Yazar’ın Girişi

 

434 - 4.3.2.1 Reviews / Yorumlar

434 - A Killing in Construction 2008 / İnşaatta ölüm 2008

435 - The last respects 2009 / Son yolculuğa uğurlamalar 2009

438 - Allo-Allo 2010

442 - Only a Rose 2010 / Tek bir gül 2010

444 - Chorus Lambousa / Lambousa Korosu

 

448 - 5. The Turkish and Turkish Cypriot Karagöz Shadow Theatre / Geleneksel Türk ve Kıbrıslı Türk Gölge Tiyatrosu,   “Karagöz”

448 - Introduction  / Giriş           

448 - Mehmet Ertuğ: The truth of life is only on stage / Yaşamın gerçekleri yalnızca sahnededir

 

455 - Chapter III – Addendum to Volume I / Bölüm III –Cilt 1’e ek

 

455 - 1.The World of Caricature / Karikatür Dünyası

457 - Arif Ali Albayrak, Dr.: For a better world / Daha iyi bir dünya için

464 - Mustafa C. Azizoğlu: Lines of Irony / Hiciv Çizgileri

470 - Hüseyin Çakmak: The geometry of a cartoonist / Karikatür sanatçısının geometrisi

477 - Musa Kayra: The weapon of a peaceful man / Huzurlu bir adamın silahı

483 - Mustafa Tozakı: Palm trees of snow topped mountains / Palmiye ağaçları ve karlı dağlar

489 - Cemal Tunceri: Drawing for justice and balance / Adalet ve denge için çizmek

 

495 - 2.Visual Arts / 2. Görsel Sanatçılar

496 - Bahar Ciralı: I understand while I go / İlerledikçe anlıyorum

502 - Kemal Behcet Çaymaz: A world of legends / Efsanelerin dünyası

506 - Sümer Erek: A house is a place where spirit and art can reside / Bir ev, ruhun ve sanatın ikamet edebileceği bir yerdir

512 - Pembe Gaziler: Torn between two passions / İki tutku arasında kalmak

517 - Nilüfer Inanım: You can never step into the same river twice / Hiç bir zaman nehirde iki defa yıkanamazsınız

522 - Hilary Jemal: 32 years in Cyprus / Kıbrıs’ta 32 yıl

526 - Salıh Oral: Humble in the service of art / Sanat hizmetinde ağırbaşlılık

531 - Hüseyin Özinal: Inspite of everything life goes on / Her şeye rağmen hayat devam ediyor

536 - Esra Plümer: Exploring the dimensions of art / Sanatın boyutlarını keşfetmek

544 - Oya Silberly: In the centre of spaces / Boşlukların merkezinde

550 - Gökçe Şekeroğlu: The world is full of symbols or: Some people don’t know they have wings/
Dünya sembollerle dolu veya: Bazı insanlar kanatları olduğunun farkında değiller

557 - Hasan Zeybek: Somewhere there is Arcadia / Bir yerde Arcadia var

 

563 - 3. Ceramic arts / Seramik Sanatları

563 - Hasan Eminağa and Tomrül Tomgüsehan (Dizayn 74): Clay from Mother Earth  /Toprak Anadan gelen Kil

569 - Semral Öztan: Going where the horizon is / Ufkun ötesine geçmek

574 - Terracotta - Alashia: 1st and 2nd Terracotta Symposia in the TRNC / 1. ve 2. KKTC Uluslarası Pişmiş Toprak Sempozyumu

 

582 - 4. Photography - Fotoğrafçılık

582 - Mehmet Şik: If I’d been educated I could have been President / Eğitim görseydim, Cumhurbaşkanı olabilirdim 

 

590 - 5. EMAA (European Mediterranean Art Association - Updating  /EMAA (Akdeniz-Avrupa Sanat Derneği) - Güncelleme

 

599 - 6. Art Activities at some Universities in the TRNC /  KKTC Üniversitelerindeki Sanat Faaliyetleri

Near East University / Yakın Doğu Üniversitesi

Girne American University / Girne Amerikan Üniversitesi

Eastern Mediterranean University / Doğu Akdeniz Üniversitesi

Girne Art School / Girne Praktik Sanat Okulu

 

611 - Epilogue / Sonsöz

 

The first day of printing
The first day of printing
Web Site Counter(web site counter)  [impressum