Heidi Trautmann

265 - Invitation to artists in the TRNC for the 2nd Izmir Art Biennale 2013
7/21/2011

          Dear Artist,

 

          Gallery Seba is pleased to announce the International Izmir Art Biennial, which will bring artists around the world and their works together on 2013 in 2. Izmir International Fair Center, Izmir, Turkey.

 

          We will be honored to see you as a part of International Izmir Art Biennial, in which we aim to leverage the power of art to bring different cultures together and provide people with contrasting values a common ground for sharing.

 

          For artists who want to take place in International Izmır Art Biennial with their works of visual arts, necessary documents for pre application are listed below. Pre applications must be submitted both digitally and printed. Deadline for pre application is Septenber 30th, 2012. Printed documents must have arrived to the addresses given below until this date. Following the end of the pre application period, the artists selected by the biennial committee will be provided with the terms of contract, detailed information on participation fees, shipping and other issues. The results of the selection will also be announced on our website.

 

General Director

Seba UGURTAN

 

Documents for Pre Application

E-Mail

Postal Mail

A photograph of the artist.

4 passport photos of the artist (4,5x6 cm)

3 images of artist's original artwork. Images must be no smaller than 1600 pixels wide in the long side.

Printed images of artist's 3 original artworks (13x18 cm).

Biography: 150 words maximum, in English and Turkish if possible.

Digital images of artist's 3 original artworks:  minimum 300dpi resolution, print quality, burned on a CD.

Contact information: Address, phone number, e-mail, fax.

Biography (150 words maximum, in English and Turkish if possible).

 

Contact information (Address, phone number, e-mail, fax).

 

Note: If you want to participate with a sponsor please include this information in your documents.

 

Contact

Seba Art Gallery

Addres: Mithatpasa Caddesi No: 464/A 35280 Asansor/Izmir/Turkey

Phone: +90 232 445 33 40  -  Fax: +90 232 445 33 40

E-Mail: biennial@galleryseba.com   Web: www.bienalizmir.org   -   www.galleryseba.com

Değerli Sanatçı,

 

Seba Sanat Galerisi tarafından 2013 tarihlerinde düzenlenecek olan 2. Uluslararası İzmir Sanat Bienali, Uluslararası İzmir Fuar Alanı’nda, İzmir, Türkiye’de gerçekleşecektir.

 

Sanatın farklı değerlere sahip kültürleri bir araya getirme gücünden faydalanarak, insanlar arası birlik ve beraberlik duygularını güçlendirmeyi amaçladığımız Uluslararası İzmir Sanat Bienali’nin bir parçası olarak sizleri aramızda görmek bizi onurlandıracaktır.

 

Görsel sanat eserlerinin kabul edileceği Uluslararası İzmir Sanat Bienali’ne katılmak isteyen sanatçıların ön başvuru için talep edilen belgeleri en geç 30 eylül 2012 tarihinde tarafımıza ulaşacak şekilde hem dijital olarak e-posta yoluyla hem de basılı olarak posta yoluyla aşağıda verilen iletişim adreslerine göndermeleri gerekmektedir. Ön başvuruların tamamlanmasının ardından komite tarafından gerçekleştirilecek eleme sonucunda katılım hakkı kazanan sanatçılara katılım şartnamesiyle birlikte ücret, nakliye ve diğer konular hakkında detaylı bilgi gönderilecektir. Ön başvuruyu kazanan kişilerin listesi, internet sitemizde de yayınlanacaktır.                                                                        

Genel Direktör

Seba UĞURTAN

 

Ön Başvuru İçin Gerekli Belgeler

E-Posta

Posta

Sanatçıya ait fotoğraf

Sanatçının 4 adet vesikalık fotoğrafı (4,5x6 cm)

Sanatçıya ait özgün üç eserin dijital görüntüsü: Jpeg formatında olmalı ve uzun kenarı 1600 piksel uzunluğundan küçük olmamalıdır.

Sanatçıya ait özgün üç eserin basılı görüntüsü: 13x18cm boyutlarında olmalıdır.

 

Özgeçmiş (En fazla 150 kelime, İngilizce ve Türkçe)

Sanatçıya ait özgün üç eserin dijital görüntüsü: minimum 300dpi ve baskı kalitesinde CD’ye kaydedilerek dosyaya eklenmelidir.

İletişim bilgileri (Adres, telefon, e-posta, faks)

Özgeçmiş (En fazla 150 kelime, İngilizce ve Türkçe)

 

İletişim bilgileri (Adres, telefon, e-posta, faks)

 

Not: Katılımınız sponsor ile gerçekleşecek ise lütfen evraklarınızla birlikte bu bilgiyi de gönderiniz.

 

İletişim

Seba Sanat Galerisi

Adres: Mithatpaşa Caddesi No: 464/A 35280 Asansör/İzmir/Türkiye

Telefon: +90 232 445 33 40  -  Faks: +90 232 445 33 40

E-Posta: biennial@galleryseba.com   Web: www.bienalizmir.org   -   www.galleryseba.com

Web Site Counter(web site counter)  [impressum