Heidi Trautmann

Jun 26-Jul -Photo Exhibition foll a competition -Mission against drugs and alcoholism at Eaved House
6/10/2015

Eaved House in Nicosia - Duration until July 03 - 
This is the only information I found.....but it sounds interesting


 

 

 

 

 

 

 

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

BAŞBAKANLIK UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KOMİSYONU, UYUŞTURUCU, SİGARA VE ALKOLLE MÜCADELE DERNEĞİ

KIBRIS YEŞİLAY

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

26 HAZİRAN ULUSLARARASI UYUŞTURUCU KULLANIMI VE

 KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELE GÜNÜ

FOTOĞRAF YARIŞMASI SERGİSİ

ŞARTNAMESİ

 

      UYUŞTURUCUYA DEĞİL YAŞAMIN GÜZELLİKLERİNE SARILALIM  

 

 

1.      AMAÇ: 26 Haziran, Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla, farkındalığı artırmak ve sanat yoluyla görsel bağlamda etkili olacak şekilde, hayatın güzel yönlerini ön plana koymak amacıyla konu ile mücadele eden paydaşlar olarak fotoğraf yarışma ve sergisi düzenlemektir.

 

2.      KONU: Uyuşturucuya Değil Yaşamın Güzelliklerine Sarılalım  

 

3. YARIŞMANIN KATEGORİSİ;

Yarışma ve Sergi, renkli  olmak üzere tek kategoride düzenlenecektir.

 

4. YARIŞMA ve SERGİ TAKVİMİ:

Yarışmaya Başvuru Tarihi: 5 Haziran, 2015

Son Başvuru Tarihi: 19 Haziran, 2015

Sergileme Tarihi ve Yeri: 26 Haziran-3 Temmuz tarihlerinde Saçaklı Ev’de yer alacaktır.

 

5. KATILIM KOŞULLARI:

a)        17 yaşını doldurmuş, fotoğraf sanatı ile ilgilenen her KKTC vatandaşı yarışmaya katılabilecektir.

b)        Katılım ücretsizdir

c)        Yarışmaya aşağıda tanımlarıyla belirtilen  kategoride eser kabul edilecektir , tanımı verilen kategoriye uymayan eserler elenecektir ve/veya değerlendirmeye alınmayacaktır.

d)       Fotoğraf kategorisi renkli serbest olup:

 Renkli Serbest Fotoğraf:

i) Konu bütünlüğü bulunan ve fotoğraf kurallarına uygun olan, doğada bulunan tüm renklerin tek bir fotoğraf karesinde serbest bir şekilde kullanıldığı çalışma renkli fotoğraf kategorisine girer.

ii) Hangi fotoğrafik araç kullanılırsa kullanılsın, orijinal görüntü fotoğrafçı tarafından çekilmiş olmalıdır. Orijinal görüntüye yapılacak her türlü müdahale ve değişiklik, hataların hafif bir rötuşu ile sınırlı olup, orijinal görüntünün içeriğini değiştirmemelidir.

e) Yurt içinde düzenlenmiş herhangi bir yarışma veya sergide ödül ve/veya sergileme

     almış fotoğraflar yarışmaya katılamaz. Daha önce ödül ve sergileme almış fotoğraflar

     renk tonları veya renkleri veya kadrajı değiştirilse dahi, fotoğrafın geçmişteki ile ayni

     veya benzer olmasından dolayı farklı bir fotoğraf olarak kabul edilmez ve yarışmaya

     katılamaz. 

f)   Katılımcılar yarışmaya, en az 3 (üç) en çok 5 (beş) eser verebilirler.

g) Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar, dijital olarak jpeg formatında, kısa kenarı

    maksimum 40cm ve 300dpi olarak CD ortamında teslim edilecektir. Teslim kurallarına

    uymayan fotoğraflar elenecektir.

h) Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm

    izinlerin alındığını taahhüt eder. Bu madde ve şartnameye uymayan eserlerin tespiti

    halinde, bu konumdaki eserlerin  almışsa ünvanı, derecesi ve her türlü kazanımları geri

    alınır, yerine başka eser konmaz, kural ihlali işlemi uygulanır ve derece ile ödül yeri

    boş bırakılır.

i) Tamamen bilgisayar yazılımlarıyla, montajlama yolu ile oluşturulmuş ( kolaj ya da

    fotoğrafın orjinal özelliğini bozacak herhangi bir öğenin eklenmiş ve/veya var olan bir

    öğenin çıkartılmış ) olması durumunda eserler yarışma dışı bırakılırlar.

j) Yarışmaya gönderilecek fotoğraflarda orjinal özelliğini bozmayacak kadrajlamalar,

    kontrast, aydınlık ve renk ayarları kabul edilecektir.

k) Yarışmaya başvuracak her katılımcı üzerinde 7 (yedi) rakamdan oluşan bir rumuzun

    (ör. 1234567) yazacağı kapalı zarf içerisinde, üzerinde ayni rumuzun yazacağı CD’yi

    “Alındı Belgesi” karşılığında Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’na  

    (0533 8602060 ) teslim edecektir.

 

1-      CD’de sadece yarışmaya verilecek eserlerin, yüksek çözünürlükte (g) bendinde belirtilen ölçülerde) birer kopyası yer alacakken, CD’nin üzerinde ve içinde kayıtlı eserlerin herhangi bir yerinde katılımcının kimliğini belirten herhangi bir yazı veya işaret bulunmamalıdır. Katılımcılar tüm fotoğrafları için tek bir rumuz kullanmalıdır. Kullanılacak rumuz, katılımcıların kimlik numarası ve cep/ev telefon numaraları veya doğum tarihleri ile benzerlik göstermemelidir. Yalnızca katılımcının rumuzu, varsa eserin ismi ve ölçüleri yazılmalıdır (ör.1234567- Mutluluk – 40x60cm).

 

2-      Zarf içerisinde ayrıca, katılımcının adı, soyadı, ev ve işyeri, (varsa) GSM telefon numaraları ve e-mail adresini içeren A4 sayfasının yarısını geçmeyen tarih, olay esasına dayanan, fotoğraf sanatı esaslı ve katılımcının son üç yıl içerisinde yer aldığı etkinlikleri içeren özgeçmişi ile KKTC Kimlik Kartı  fotokopisi yer almalıdır.

l)  Katılımcı “Alındı Formu”nu imzalandığı andan itibaren yarışmanın tüm şartlarını

    kabul etmiş sayılır. Ayrıca katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserleriyle ilgili olarak

    yaşanabilecek herhangi bir yasal sorunun sorumlusu olduğunu kabul, beyan ve

    taahhüt eder.

m)  Sergileme alan ve  Ödüle layık bulunan eserlerin baskısı Organizasyona aittir.

n) Ödül almaya değer görülen eserler organizasyon komitesine bırakılacaktır.

     Komisyon, USAM ve Kıbrıs Yeşilay eser sahibinin ismini belirtmek kaydı ile bu

     eserleri ticari amaç dışında kullanmakta özgürdür.

o) Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar, sahiplerinin isimleri belirtilmek

    kaydıyle ayrıca bir telif hakkı ödenmeden Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu

   USAM ve Kıbrıs Yeşilay tarafından afiş, broşür, katalog, basılı materyal ve digital

    ortamlarda kullanabileceklerdir.

p) Seçici Kurul’un sergilemeye uygun bulduğu eserler organizasyon tarafından

     bastırılacak olup katılımcılardan herhangi bir bedel tahsil

     edilmeyecektir.Sergileme alan eserler,  sergi bitiminden sonra sanatçılara

     verilecektir. Eserlerin, Lefkoşa Saçaklı Ev’de sergilenmesinin ardından, söz

     konusu olduğunda KKTC’nin farklı şehirlerinde ve yurtdışında da

     sergilenebilecektir

r) Sergilerin bitiminden sonra geçen bir (1) ay içerisinde aranmayan eserlerden

   organizasyon sorumlu tutulmaz. Yarışmaya gönderilen CD’ler geri iade

   edilmeyecektir.

 

6- SON KATILIM TARİHİ:  Katılımcılar, yarışmaya sunacakları içinde CD, katılım formu ve kimlik fotokopisinin yer alacağı rumuzlu zarfı, en geç 19 Haziran, 2015 tarihine kadar mesai saatleri içerisinde Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’na  (0533 8602060 ) “ Alındı” belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Ayrıntı ve şartname aynı adresten temin edilebilir.

 

 

7- DEĞERLENDİRME VE ÖDÜL:

a)        Yarışmaya gönderilecek eserler, Seçici Kurulun saptayacağı yöntem ile değerlendirilecektir.

b)        Seçici Kurul üyeleri tarafından sergilenmeye değer bulunan eserler içerisinden, 3 tanesine sıralama yapılmaksın Başarı Ödülü verilecektir. En fazla eseri sergilemeye değer bulunmuş katılımcıya teşvik amaçlı ödül verilecektir.

c)        Seçici Kurul ödüllerin tümünü veya bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbesttir.

d)       Seçici Kurul değerlendirme sonucunu iki nüshadan oluşan “Değerlendirme Tutanağı” ile saptar. Bu tutanak Seçici Kurul üyelerince imzalanır.

 

8. JÜRİ VE ÖDÜLLER-Bilahare açıklanacaktır

 

1. Background: on June 26, International Day against drug use and trafficking, therefore, to raise awareness and Visual context to be effective through art, in order to put the beautiful aspects of life in the foreground subject as stakeholders who are fighting with the photo contest and exhibition.

 

2. Subject: It's Not The Drug Of Life Beauty, Hug  

 

3. CATEGORY of the COMPETITION;

Competition and Exhibition, will be held in a single category to be colored.

 

4. The contest and the EXHIBITION CALENDAR:

Competition application deadline: June 5, 2015

Application deadline: June 19, 2015

Exhibition date and place: 26 June-3 July will take place in the home with fringe .

 

5. CONDITIONS of PARTICIPATION:

a) reached the age of 17, participating in the contest, each citizen of the TURKISH REPUBLIC of NORTHERN CYPRUS viewing photographic art.

b) Participation is free of charge

c) Contest will be considered below in the specified category with the definition, the definition of which do not conform to the given category of works will be eliminated and/or will not be considered.

d) Photo category color is released:

Color Free Photos:

I located and photo integrity rules) subject, found in nature in a single photo frame free of all colors are used in a way that work enters the category of color photographs.

II) Which use the photographic tool is used, the original image must have been taken by the photographer. Any intervention and changes to the original image, is limited to a slight refinement of the error, should not change the contents of the original image.

e) in any competition or exhibition Prize edited and/or merchandising

will not be able to participate in the contest have taken photos. Previously received the award and Exhibition photos

tints or colors, or even if, the frame of the photograph in the past with the same

or similar due to the fact that it is not considered a different photo and contest

You cannot join.

f) Participants in the contest, at least 3 (three) can hold a maximum of 5 (five).

g) will be sent to the contest as the digital photos in jpeg format, short edge

a maximum of 40 cm and will be delivered in 300 dpi as CD media. Delivery rules

that do not match the photos will be eliminated.

all of the photos sent by the contest Participant, h) with its own, and not all

received that are allowed. This article includes a list of works that do not conform to the specification and determination of

It took the title of the works in this location, and all kinds of achievements back

is taken, other than the one that applies the rule violation process and works with the Knight award in

is left blank.

I) completely computer software, impose via (collage or

the original feature of the photo were added to any item and/or there is a

the element will be dropped out of the competition in the case of the artifacts removed).

j) will be sent to the contest will not break off the original feature, in pictures

contrast, brightness and color settings will be accepted.

k) to apply to the competition each participant on 7 (seven) digits, consisting of a rumuzun

(eg. 1234567) will write off envelope, on the same rumuzun will write CD

"Receipt" in Exchange for the Prime Minister's Office drug enforcement Commission  

(0533 8602060) will deliver.

 

1- CD will be given only in competition of the works, high resolution (g) copies the specified in measure) will take place, while on the CD and in the works of any site or any article that specifies the identity of the participants. Participants must use one alias for all the images. To use nicknames, participants ' identity number and the mobile/home phone numbers or dates of birth should not show similarity with. If only the name of the work of the participant's persona, and measures should be given (eg. 1234567-Happiness – 40 x 60 cm).

 

2- The envelope also included the participant's first name, last name, home or business, (if any) GSM phone numbers and e-mail address of the A4 sheet not exceeding half of the event on the basis of the art of photography based in the past three years, and the attendee receives the photocopy of the Identity Card, which includes activities that should take place with the TURKISH REPUBLIC of NORTHERN CYPRUS resume.

l) Participants from the moment it was signed "Receipt form" all the conditions of the contest

shall be deemed to have accepted. In addition, suppliers of the works sent to the contest as

is responsible for any legal issue that could be adopted, and

undertakes.

m) received an award for the works of the Exhibition space, the pressure of the Organization.

n) worth the Reward will be seen in the works of the Organization Committee.

The Commission, specify the name of the owner of the work and COMFORT with this Green Crescent

his work is free to use for commercial purposes outside.

o) prize in the competition and exhibition space photos, reviewed the names of their respective owners

also with a copyright registration is not paid for by the drug enforcement Commission

COMFORT and Cyprus Yuma by posters, brochures, catalogues, printed materials and digital

in an environment where they will be able to use.

p) the selection Committee has found appropriate to exhibit works by the Organization

whether to suppress any price charged from the participants

will not be. After the end of the exhibition space artifacts, the exhibition artists

will be given. The works, by means of in Fringed Home then, Nicosia

the TRNC when it comes to different cities and also abroad

sergilenebilecektir

r) variety of exhibits after the end of the last one (1) month of that directories

the organization is responsible. Return CDs sent the competition

will not be.

 

6-DEADLINE: Participants in the competition to offer a copy of the CD, in the participation form and identity will be nicknamed the envelope, no later than June 19, 2015 within Office hours until Prime Minister's drug enforcement Commission (0533 8602060) will deliver in Exchange for "received" document. Details and specifications can be obtained from the same address.

 

 

7-REVIEWS and AWARDS:

a Contest will be sent to the artifacts, Selector), the Board will determine the method and will be evaluated.

b) selection Committee by members of the display value to sort through the artifacts, you're to be done three achievement award will be given. The maximum value was found to exhibit the work of the participant will be given an award aimed at promoting.

c) selection Committee awards are free to deploy all or a part of it.

d) selection Committee, consisting of two copies of the evaluation result of the "Evaluation Report" will identify with. This record is signed by members of the selection Committee.

 

8. JURY and AWARDS-will be announced Later

 

 

 

Web Site Counter(web site counter)  [impressum