Heidi Trautmann

Apr 1 - 15 - A young artist's first solo exhibition at Emaa Art Centre, Nicosia
4/1/2011

No English text available.

A surrealistic description of a yourney by Ülviye Karabaşak

 

EMAA Başkent Sanat Merkezi’nde yeni bir sergi

İÇSEL YOLCULUĞUN GÖRSEL BETİMLEMELERİ

Akdeniz Avrupa Sanat Derneği’nin sanata ve genç sanatıçılara verdiği destek devam ediyor. Bu bağlamda, EMAA Başkent Sanat Merkezi, 1 Nisan tarihinde genç sanatı Ülviye Karabaşak’ın ilk kişisel sergisi de olan ĠÇSEL YOLCULUĞUN GÖRSEL BETĠMLEMELERĠ sergisine ev sahipliği yapıyor.

1 Nisan 2011 saat 18:30 da açılışı KKTC Türizm,Çevre ve Kültür Bakanı Sn. Kemal Dürüst tarafından yapılacak sergi, 15 Nisan 2011 tarihine kadar izlenebilecek.

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Resim bölümü mezunu olan genç sanatçı, insan psikolojisi ve bunun dışa yansımaları üzerinde duruyor. Yer yer sürrealist tatların da alındığı eserlerde parçalanmış, yalnızlaşmış, içe kapanmış ve şizofrenleşmiş insan imgeleri ile karşılaşılmaktadır. Ülviye’nin yarattığı imgelerde insan durup tekardan düşünme ihtiyacı hissetmekte ve modern hayatın insan psikolojisinde yarattığı olumsuz etkileri yeniden gözden geçirmektedir. Başkalaşma ve metamorfoz yine eserlerde kendini hissettiren diğer kavramlardır.

Son KKTC Devlet Resim yarışmasında ödül alan genç sanatçı, eserlerinin kendinin yaşadığı veya etrafında izlediği kişilerin, olayların renklerle birleşerek dışa yansıması olarak ortaya çıktığını ifade etmektedir. Sergi 15 Nisan’a kadar Belediye Sk. No:1, Yenişehir (Deniz Plaza arkası) adresinde bulunan EMAA Başkent Sanat Merkezi çalışma saatleri içerisinde; Pazartesi 16:00 – 20:00 Salı-Cuma 10:00-13:00 / 16:00 – 20:00 ve Cumartesi 10:00-14:00 saatleri arasında izlenebilecek.

Web Site Counter(web site counter)  [impressum